Warzywa 24/7  

desk_header desk_header desk_header desk_header desk_header desk_header

TargoMAT

warzywa 24H


Targomat to nasza odpowiedź na konkurs zorganizowany przez BMW Polska i Fundację Bęc Zmiana. Tematem było urządzenie, które poprawiłoby jakość życia mieszkańców miasta wdrażając zasady i ideały zrównoważonego rozwoju.Propozycja Ansambl to maszyna, która wspomaga lokalnych producentów żywności, zwiększa zasięg oraz liczbę odbiorców w procesie, który poprawia generalny stan zdrowia mieszkańców miast. W Polsce, lokalnie produkowana żywność wysokiej jakości jest sprzedawana na niewielkich placach targowych, zwykle rozsianych wśród osiedli mieszkaniowych. Z powodu dość krótkich godzin pracy targi te są niedostępne dla osób pracujących w pełnym wymiarze godzin.Targomat to nasza odpowiedź na konkurs zorganizowany przez BMW Polska i Fundację Bęc Zmiana. Tematem było urządzenie, które poprawiłoby jakość życia mieszkańców miasta wdrażając zasady i ideały zrównoważonego rozwoju.Propozycja Ansambl to maszyna, która wspomaga lokalnych producentów żywności, zwiększa zasięg oraz liczbę odbiorców w procesie, który poprawia generalny stan zdrowia mieszkańców miast. W Polsce, lokalnie produkowana żywność wysokiej jakości jest sprzedawana na niewielkich placach targowych, zwykle rozsianych wśród osiedli mieszkaniowych. Z powodu dość krótkich godzin pracy targi te są niedostępne dla osób pracujących w pełnym wymiarze godzin.

Propozycja Ansambl to maszyna, która wspomaga lokalnych producentów żywności, zwiększa zasięg oraz liczbę odbiorców w procesie, który poprawia generalny stan zdrowia mieszkańców miast. W Polsce, lokalnie produkowana żywność wysokiej jakości jest sprzedawana na niewielkich placach targowych, zwykle rozsianych wśród osiedli mieszkaniowych. Z powodu dość krótkich godzin pracy targi te są niedostępne dla osób pracujących w pełnym wymiarze godzin. Osoby te są skazane na zakupy w wielkopowierzchniowych sklepach. Proponowane przez nas rozwiązanie, zintegrowane z platformą internetową, pozwoli robić zakupy każdemu bez względu na godziny pracy. Osoba zainteresowana ofertą targu będzie mogła złożyć zamówienie za pomocą strony internetowej. Osoba u której został zamówiony dany produkt umieści w odpowiedniej skrzynce Targomatu, a klient odbierze zakupy w dogodnym dla niego czasie. Strona internetowa oraz panel informacyjny Targomatu poinformuje nas o tym ile kupiliśmy lokalnych produktów w zadanym czasie, oraz jak dużo owoców i warzyw sprzedali producenci od których kupujemy interesujące nas produkty. Prezentowane w atrakcyjnej graficznie formie złożonych wykresów oraz uzupełnione o możliwość komentowania, będą stanowić rodzaj społecznej certyfikacji. Zadowoleni klienci docenią sprzedawców odpowiednimi komentarzami, a jakość ich produktów będzie potwierdzona odpowiednim grafem przedstawiającym ilość sprzedanych produktów w kilogramach. Dodatkowo system powinien motywować osoby korzystające z tego rozwiązania za każdym razem prezentując liczbę kilometrów jaką przebyły nasze zakupy (promocja lokalnej żywności). Zazwyczaj proces certyfikowania żywności odbywa się z daleka od miejsca, z którego pochodzą warzywa i owoce, w długim i skomplikowanym procesie, realizowanym przez organizacje o zasięgu krajowym. Proces ten zwykle jest zbyt drogi i czasochłonny dla rolników zajmujących się niewielką produkcją. Często produkty o bardzo wysokiej jakości, ekologiczne i lokalne nie posiadają certyfikatów. Brak odpowiedniej reklamy wydaje się także znaczącym problemem. Mieszkańcy osiedli zwykle nie mają świadomości, że tego typu żywność jest dostępna w ich najbliższym sąsiedztwie. Mamy nadzieję, że informacja o pochodzeniu jedzenia oraz kto ją produkuje sprawi że produkty te przestaną być anonimowe i zachęcą kupujących do poznania sprzedawców i producentów w sobotę, gdy będą mogli pojawić się na targu osobiście i ostatecznie wpłynie także na wzmocnienie więzi i kontaktów społecznych w sąsiedztwie. Jesteśmy przekonani, że zaproponowany przez nas system poprawi wszystkie omawiane wyżej aspekty życia ludzi po obu stronach- lokalnych producentów i sprzedawców oraz ich klientów. Propozycja Ansambl to maszyna, która wspomaga lokalnych producentów żywności, zwiększa zasięg oraz liczbę odbiorców w procesie, który poprawia generalny stan zdrowia mieszkańców miast. W Polsce, lokalnie produkowana żywność wysokiej jakości jest sprzedawana na niewielkich placach targowych, zwykle rozsianych wśród osiedli mieszkaniowych. Z powodu dość krótkich godzin pracy targi te są niedostępne dla osób pracujących w pełnym wymiarze godzin. Osoby te są skazane na zakupy w wielkopowierzchniowych sklepach. Proponowane przez nas rozwiązanie, zintegrowane z platformą internetową, pozwoli robić zakupy każdemu bez względu na godziny pracy. Osoba zainteresowana ofertą targu będzie mogła złożyć zamówienie za pomocą strony internetowej. Osoba u której został zamówiony dany produkt umieści w odpowiedniej skrzynce Targomatu, a klient odbierze zakupy w dogodnym dla niego czasie. Strona internetowa oraz panel informacyjny Targomatu poinformuje nas o tym ile kupiliśmy lokalnych produktów w zadanym czasie, oraz jak dużo owoców i warzyw sprzedali producenci od których kupujemy interesujące nas produkty. Prezentowane w atrakcyjnej graficznie formie złożonych wykresów oraz uzupełnione o możliwość komentowania, będą stanowić rodzaj społecznej certyfikacji. Zadowoleni klienci docenią sprzedawców odpowiednimi komentarzami, a jakość ich produktów będzie potwierdzona odpowiednim grafem przedstawiającym ilość sprzedanych produktów w kilogramach. Dodatkowo system powinien motywować osoby korzystające z tego rozwiązania za każdym razem prezentując liczbę kilometrów jaką przebyły nasze zakupy (promocja lokalnej żywności). Zazwyczaj proces certyfikowania żywności odbywa się z daleka od miejsca, z którego pochodzą warzywa i owoce, w długim i skomplikowanym procesie, realizowanym przez organizacje o zasięgu krajowym. Proces ten zwykle jest zbyt drogi i czasochłonny dla rolników zajmujących się niewielką produkcją. Często produkty o bardzo wysokiej jakości, ekologiczne i lokalne nie posiadają certyfikatów. Brak odpowiedniej reklamy wydaje się także znaczącym problemem. Mieszkańcy osiedli zwykle nie mają świadomości, że tego typu żywność jest dostępna w ich najbliższym sąsiedztwie. Mamy nadzieję, że informacja o pochodzeniu jedzenia oraz kto ją produkuje sprawi że produkty te przestaną być anonimowe i zachęcą kupujących do poznania sprzedawców i producentów w sobotę, gdy będą mogli pojawić się na targu osobiście i ostatecznie wpłynie także na wzmocnienie więzi i kontaktów społecznych w sąsiedztwie. Jesteśmy przekonani, że zaproponowany przez nas system poprawi wszystkie omawiane wyżej aspekty życia ludzi po obu stronach- lokalnych producentów i sprzedawców oraz ich klientów. Niezwykle ważnym dla nas aspektem projektowanego obiektu była jego odporność na czynniki atmosferyczne oraz wynikające ze wzmożonego użytkowania. Funkcjonalność i łatwość obsługi powinna wydatnie wpłynąć na wydajność projektowanego obiektu. Kolejnym aspektem jest indywidualny charakter poszczególnych maszyn oraz oryginalność formy w różnych lokalizacjach. Nasz Targomat Posiada modułową strukturę, która pomaga mu adaptować się do różnych miejsc i środowisk. Może być częścią istniejącego placu targowego lub konstrukcją wolnostojącą (np. w nowo powstających osiedlach mieszkaniowych pozbawionych wyraźnego centrum). Moduły, w zależności od zapotrzebowania mogą tworzyć konstrukcje małe i duże, dodatkowo uzupełnione o miejsca do siedzenia, rozkładane stoły czy miejsca dla rowerów.Niezwykle ważnym dla nas aspektem projektowanego obiektu była jego odporność na czynniki atmosferyczne oraz wynikające ze wzmożonego użytkowania. Funkcjonalność i łatwość obsługi powinna wydatnie wpłynąć na wydajność projektowanego obiektu. Kolejnym aspektem jest indywidualny charakter poszczególnych maszyn oraz oryginalność formy w różnych lokalizacjach. Nasz Targomat Posiada modułową strukturę, która pomaga mu adaptować się do różnych miejsc i środowisk. Może być częścią istniejącego placu targowego lub konstrukcją wolnostojącą (np. w nowo powstających osiedlach mieszkaniowych pozbawionych wyraźnego centrum). Moduły, w zależności od zapotrzebowania mogą tworzyć konstrukcje małe i duże, dodatkowo uzupełnione o miejsca do siedzenia, rozkładane stoły czy miejsca dla rowerów.


Proces, w którym Targomat będzie wdrażany ma dla nas szczególne znaczenie i ma istotne znaczenie dla sukcesu całego założenia. Uważamy za niezwykle istotne by wszystkich użytkowników wdrażać powoli w nowy system sprzedaży, dając im czas na zapoznanie się z nowym medium, włączając sprzedawców w proces budowy Targomatu. Zadaszenie urządzenia mogłoby powstać w procesie konsultacji z lokalnymi sprzedawcami z materiałów wtórnie użytych, dostępnych, na targu np. drewnianych skrzynek. W ten sposób społeczność korzystając z urządzenia rośnie wraz nim. Dodatkowo, jego unikalny, lokalny charakter pozwala identyfikować się z nim osobom zaangażowanym w proces jego powstania.Proces, w którym Targomat będzie wdrażany ma dla nas szczególne znaczenie i ma istotne znaczenie dla sukcesu całego założenia. Uważamy za niezwykle istotne by wszystkich użytkowników wdrażać powoli w nowy system sprzedaży, dając im czas na zapoznanie się z nowym medium, włączając sprzedawców w proces budowy Targomatu. Zadaszenie urządzenia mogłoby powstać w procesie konsultacji z lokalnymi sprzedawcami z materiałów wtórnie użytych, dostępnych, na targu np. drewnianych skrzynek. W ten sposób społeczność korzystając z urządzenia rośnie wraz nim. Dodatkowo, jego unikalny, lokalny charakter pozwala identyfikować się z nim osobom zaangażowanym w proces jego powstania.